Porady prawne

Potrzebujesz pomocy prawnej? OMEGA Kancelarie Prawne świadczy profesjonalną pomoc prawną ze wszystkich dziedzin prawa, gwarantując rzetelną i fachową obsługę. Przygotowujemy także projekty wszelakich umów oraz pism procesowych. Wystarczy, że zgłosisz się do nas ze swoim problem, a my znajdziemy rozwiązanie i przeprowadzimy Cię przez procedury prawne związane z danym zagadnieniem. Udzielamy porad prawnych oraz prowadzimy sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego – ochrony własności, odszkodowania, zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych.
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego – alimenty, rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, zniesienie wspólnoty małżeńskiej, podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie miejsca pobytu dziecka.
  • prawa spadkowego – stwierdzenie nabycia spadku, podziału spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, dochodzenie roszczeń o zachowek.
  • prawa nieruchomości – sprawy dotyczące realizacji transakcji, których przedmiotem są nieruchomości, badanie stanu prawnego, zawieranie umów cywilnoprawnych, projektowanie i opiniowanie umów sprzedaży i najmu nieruchomości, negocjowanie umów z deweloperami, bankami finansującymi, pomoc prawna przy nabywaniu nieruchomości, sprawach lokalowych, dekret Bieruta.
  • prawa handlowego i gospodarczego – zakładanie spółek prawa handlowego oraz ich przekształcanie, obsługa prawna firm w tym tworzenie umów, kontraktów, przygotowanie i weryfikacja dokumentów, pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, kontakty z urzędami: US, ZUS, KRS.
  • prawa karnego – postępowania karnego, karno – skarbowego, spraw o wykroczenia.
  • prawa administracyjnego – przygotowanie interpretacji i opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego, sporządzania odwołań, skarg od decyzji administracyjnych, podatkowych, składania wniosków, pomocy w uzyskaniu pozwoleń, odwołania od decyzji.
  • prawa pracy – przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich), sprawy związane ze zbiorowym prawem pracy, zwolnienia.
  • prawa ubezpieczeń społecznych – renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne.

Udzielamy porad prawnych osobom prywatnym oraz klientom biznesowy. Jest to usługa, która polega na wyjaśnieniu sytuacji z punktu widzenia prawnego. Wszystkim, którzy zwracają się do nas z prośbą o tego rodzaju wsparcie przedstawiamy możliwe rozwiązania i ścieżki wyjścia z danej sytuacji. Bazujemy przy tym na obowiązujących, aktualnych przepisach i wskazujemy naszym Klientom jakie ustawy, paragrafy, akty znajdują zastosowanie w ich sytuacji. Udzielamy wyjaśnień i zapewniamy doradztwo w formie ustnej oraz pisemnej. Posiadamy filie w Białej Podlaskiej, Siedlcach oraz Warszawie.

Dokonaj rezerwacji

Lorem ipsum, lorem ipsum

FORMULARZ KONTAKTOWY

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszą firmą za pomocą formularza kontaktowego.